Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2021

Giá Bitcoin vượt qua 51 nghìn USD, mở rộng mục tiêu ngắn hạn của phe bò lên 56 nghìn USD

Một quan điểm vĩ mô hơn, dài hạn hơn được cung cấp bởi nhà giao dịch tiền điện tử và người dùng Twitter có biệt danh “Pentoshi”, người đã đăng  biểu đồ sau đây nêu bật …

Read more »

Decentraland (MANA) là gì?

Tóm lược Decentraland là một thế giới ảo và một cộng đồng được xây dựng trên công nghệ blockchain. Người dùng phát triển, sở hữu các mảnh đất, tác phẩm nghệ thuật v…

Read more »

Các máy ATM tiền điện tử của Bitcoin Depot vượt qua con số 5.000 khi việc áp dụng ngày càng tăng

Mạng lưới ATM tiền điện tử của Bitcoin Depot tiếp tục mở rộng, với số lượt lắp đặt ở Bắc Mỹ lần đầu tiên vượt qua con số 5.000 trong bối cảnh áp dụng bán lẻ tăng vọt. …

Read more »
Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào