Tin tức phái nữ

Được miễn thuế khi bán nhà, đất trong 2 trường hợp

Khi mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thì người bán có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân; tuy nhiên, có hai trường hợp sẽ được miễn thuế.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.